תאורה – פוטונים ופוטוסינתזה

לפני שבוחרים תאורה חשוב מאוד לדעת – כל צמח מתפתח וגודל רק בזמן תהליך הפוטוסינתזה, הזמן העיקרי שבו הצמח מייצר את החומר הפעיל הוא במהלך תהליך הפוטוסינתזה. 

פוטוסינתזה היא התהליך שבאמצעותו צמחים משתמשים במים ופחמן-דו-חמצני כדי ליצור את מזונם – גלוקוז וסוכרים אחרים. במהלך הפוטוסינתזה, הצמחים לוקחים פחמן-דו-חמצני (CO2) ומים (H2O) מהאוויר ומהאדמה. בעוד שהתהליך הופך את המים לחמצן ואת הפחמן-דו-חמצני לגלוקוז. לאחר מכן הצמח משחרר את החמצן לאוויר, ואוגר גלוקוז וסוכרים לשימוש כמזון – מקור אנרגטי זמין בכל עת.

במילים אחרות, פוטוסינתזה היא התהליך שבו אנרגית האור מומרת לאנרגיה כימית בצורת סוכרים. כלומר, מולקולות גלוקוז או סוכרים אחרים נוצרים על ידי מים ופחמן-דו-חמצני בתהליך המונע על ידי אנרגיית אור – פוטונים, בעוד שהחמצן שאנו נושמים משתחרר כתוצר לוואי.

לסיכום – פוטוסינתזה היא תהליך של המרת אנרגיית האור לסוכרים – מזון לצמח. התהליך מחייב פחמן-דו-חמצני פלוס מים פלוס אנרגיה של אור. כלומר, ללא תאורה מספקת לצרכי הצמח בשלב הגידול והפריחה, הצמח לא יבצע פוטוסינתזה כלל בשעות של מחסור באור ולכן לא יתפתח ויגדל בשעות אלה.

WATT 

וואטים הם יחידה למדידת כמות החשמל שהמנורה צורכת וממירה לאור, אולם כמות האור לכל יחידת וואט שונה בין דגמים שונים של מנורות, משום שיעילות תהליך ההמרה של אנרגיה חשמלית לאנרגיית אור שונה לחלוטין בין הדגמים השונים. כאשר יצרן הנורות מדווח על כמות הוואטים שהנורה צורכת, מידע זה הוא אינדיקציה לצריכת החשמל ועלויות החשמל החודשיות, ושום דבר מעבר לכך.

LUMENS

 לומנס הוא מדד לבהירות הכוללת של מקור אור, ולא לכמות הפוטונים שמקור האור מייצר. לומן הוא מדד של אור שנועד לבני אדם בלבד. ספקטרום האור שנמדד בלומן מייצג חוסר באורכי גל של 600-700 (גווני אדום), וכן חוסר באורכי גל של 400-500 ננומטר (גווני כחול), מן העבר השני ספקטרום האור שנמדד בלומן מייצג עודף באורכי גל של 500-600 ננומטר (גווני ירוק), ולכן לומן אינו מדד שימושי לעוצמת אור המיועדת לצמחים.

טבלה המדגימה שני נתונים:

א – נצילות האור על ידי צמחים בטווח הפוטוסינתטי
ב – ההבדל בין הטווח הפוטוסינתטי הרחב לטווח הצר של לומן


PPFD – Photosynthetic Photo Flux Density

צפיפות שטף פוטון פוטוסינתטי מתאר את מספר חלקיקי האנרגיה – פוטונים בתחום הקרינה הפוטוסינתטית הפעילה, הנופלים על שטח של מטר רבוע בשנייה אחת. קרינה בעלת צפיפות נמוכה של שטף פוטונים פוטוסינתטי תגביל את תהליך הפוטוסינתזה על פני העלה כך שהתפתחות לא תתרחש כראוי – ללא פוטוסינתזה תקינה פחות מ- 30% של החומר הפעיל בצמח מיוצר.

צפיפות שטף פוטונים רצויה בכל שלבי הגידול השונים

תוספת של פחמן-דו-חמצני מאפשרת להעלות את כמות הפוטונים בשלב הגדילה והפריחה מעבר לנתונים שבטבלה

פיזור התאורה

כאשר מייצרים אור מלאכותי ממקור חשמלי, יש לזכור כי גל של אור ממקור חשמלי דועך ככל שמתרחקים ממקור האור. דעיכת עוצמת האור ביחס למרחק או ביחס לזווית הפיזור היא מאוד משמעותית ויכולה לרדת ב-80% או יותר. לכן יש לבדוק את עוצמת שטף הפוטונים תחת כל שטח הכיסוי של המנורה – בעיקר בשולי טווח התאורה. בנוסף, יש לבדוק את עוצמת שטף הפוטונים בכל המרחקים של הצמח ממקור האור, כדי לוודא כי לא נוצרת דעיכה חריפה של האור כך שבסיס הצמח לא מקבל תאורה מספקת.

כל מגדל מנוסה יודע שיש יותר מצמח אחד על מגש הגידול, ולכן חשוב וחיוני לספק לכל הצמחים שעל מגש הגידול תאורה מאוזנת ושווה ככל שניתן, בדומה למצב האופטימלי בטבע. כאשר הצמח שבמרכז המנורה מקבל כמות גבוהה של פוטונים וכל יתר הצמחים מקבלים כמות נמוכה של פוטונים, המצב יוצר חוסר איזון עמוק, מכוון שהצמחים שבמרכז דורשים כמויות הרבה יותר גבוהות של מזון וכמויות הרבה יותר גבוהות של פחמן-דו-חמצני מכל יתר הצמחים הממוקמים בשולי המנורה, אולם במציאות לא ניתן לספק לכל צמח כמות שונה של מזון, או כמות שונה של פחמן-דו-חמצני, שכן כל הצמחים שעל המגש ניזונים מאותה תמיסת גידול, וחולקים את אותו האוויר שבמרחב.
כאשר מנורות הגידול לא מאוזנות, הצמחים שבמרכז מגש הגידול נוטים להתייבש מהר יותר מהצמחים בשוליי המגש בשל נשימת יתר – פוטוסינתזה מואצת, בעוד שהצמחים שבשולי מגש הגידול לא מתפתחים כראוי, ונותרים במקרים רבים לחים וקטנים.

מנורה המספקת במרכז ובשוליים עוצמת פוטונים מאוזנת עם פערים קטנים, כך שקצה שטח הכיסוי של המנורה מספק כ- 60% או יותר מכמות הפוטונים שבמרכז, מבטיחה יבול משובח, אחיד ועשיר לכל הצמחים שעל המגש.

היבול מתחת למנורה שאינה מספקת כמות פוטונים שווה על כל פני שטח הכיסוי שלה יהיה נמוך בעשרות אחוזים ולעיתים אף חצי מהיבול, בהשוואה למנורה מאוזנת המספקת כמות פוטונים שווה על כל פני שטח הכיסוי שלה.

אם נותרתם עם שאלות בנושא – צרו קשר ונשמח לעזור.

טלגרם
וואטסאפ
דילוג לתוכן